DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BÁN LẺ

Số lượng: 1 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 15/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Kinh doanh
Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING

Số lượng: 1 vị trí Gấp
 • Ngày đăng:01/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Truyền thông - Marketing
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ & ĐÀO TẠO

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 01/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Chuyên viên Nhân sự
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN R&D

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 01/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Nghiên cứu & Cải tiến
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 01/06/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Giám sát sản xuất