DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 5 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 25/05/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
 • Ngành nghề: Kinh doanh, kinh tế, xây dựng, ...
Vị trí tuyển dụng

THỢ LẮP ĐẶT, THI CÔNG

Số lượng: 10 vị trí Gấp Đi làm ngay
 • Ngày đăng: 25/04/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: THCS trở lên, sức khỏe tốt
 • Lương thưởng hấp dẫn:Thưởng nóng, thưởng nếu đạt KPI
Vị trí tuyển dụng

TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT NHÔM KÍNH

Số lượng: 10 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 25/05/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
 • Ngành nghề: Biết vẽ Auto CAD, nắm được bản vẽ chi tiết các bản vẽ nhôm kính
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN MARKETING

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 25/04/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Chuyên viên Nhân sự
Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 25/04/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Xây dựng, kiến trúc, kinh tế,...
Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG DỰ ÁN

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 25/04/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Xây dựng, kiến trúc, kinh tế...
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN R&D

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 25/04/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Nghiên cứu & Cải tiến
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 25/04/2024
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Giám sát sản xuất
FBchat
Zalo